Стипендии „Виж сега моето момиче“

Стипендии „Виж сега моето момиче“

 

С радост споделяме, че в първата кампания на Пощенска кутия за приказки „Виж сега, моето момиче“ в подкрепа на творческите проекти на жени, част от образователната система, селектирахме три вдъхновяващи проекта, чиято реализация ще подкрепим финансово и организационно.

 

Поканихме всички пълнолетни учащи жени в България да кандидатстват за финансиране на свои идеи, свързани с културата и образованието. Анонсирахме възможна финансова подкрепа в рамките на 4000 лв., които средства да послужат за реализацията на техните проекти.

 

Получихме 49 кандидатури, от които 47 отговаряха на предварително установените от нас критерии. Потърсихме устойчиви идеи, които адресират актуалните културни и образователни нужди на локалната общност и същевременно я ангажират активно. За нас беше важно концепциите да бъдат така разработени, че да водят и до личностна реализация на кандидатите. Анулирахме две кандидатури поради липса на ясно разписан бюджет и план за реализация. Десет от кандидатурите, които получихме, бяха свързани с реализация на театрални продукти, които силно ни впечатлиха със своя креативен и иноваторски потенциал. Във финалната си селекция обаче решихме да подкрепим онези проекти, които не отговарят на условията за субсидиране от НФК, НФЦ, общини и културни институции с активни ежегодни сесии. И трите проекта, които одобрихме, се отличават със своята специфичност и заложени дългосрочни стратегии за развитие.

 

Бюджетът за финансиране на първата сесия „Виж сега, моето момиче“ идва от приходите от продажбите на едноименната книга за периода март – юни 2023 г. Сумата, която ще бъде отделена за покриване на основни пера от бюджетите на трите одобрени проекта, е общо 10 000 лв. В допълнение на финансирането екипът на „Пощенска кутия за приказки“ ще предостави на одобрените кандидати своята пълна, безвъзмездна подкрепа в цялостния процес по реализация на проектите до тяхното окончателно приключване. Това включва пълния ни човешки ресурс; всичко, което имаме самочувствието, че умеем – от промотиране на кампаниите, през физическото ни присъствие по време на провеждането им, до осигуряване на пълен анализ на постигнатите резултати и комуникацията им със съответната общност.

 

Избрахме да финансираме с максималната сума от 4000 лв. проекта на Павлена Миленова Минева със заглавие „Шарено гърне“. Павлена е на 21 г. от гр. Русе, студентка във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Изящни изкуства – рисуване и интермедия“, четвърти семестър на втори курс, редовна форма на обучение. Проектът ѝ има за цел да издири, популяризира и запази традиционните празници и празнични ястия в гр. Борово. Той ще бъде записан, реализиран и поднесен като детско фолклорно събитие. Целевата група са деца от трите етноса, живеещи на територията на селището – българи, роми (власи, християни и мюсюлмани) и турци в училищна възраст от 7 до 14 години. С участието им в проектните дейности общността ще работи за овластяването им, за издигане на културните им ценности, обединяването, възпитанието и образованието им чрез придобиване на знания, умения и преживяване, както и за създаване на интерес към културата и образованието с превенция за отпадане от образователната система в ранна възраст. С подкрепата на доброволци от общността, с които Павлена вече е провела нужната комуникация, събитието ще се реализира в НЧ „Искра 1898“, гр. Борово, в периода ноември – декември 2023 г. Отпуснатите от кампанията средства ще бъдат използвани за провеждане на „Фестивал на приятелството“, в който ангажираната общност ще обогати знанията, уменията и културата на децата от трите етнически групи. Очакваните резултати са задържане на интереса към образованието, нови попълнения към членовете на активната читалищна общност, обединяване и опознаване на културните различия, овластяване чрез зачитане на културните ценности, предизвикване на интерес към различни от училищните дейности и обогатяване на личния опит на кандидата като бъдещ специалист. В реализацията на идеята ще се включат учителите от училище „Св. Кл. Охридски“, служителите от НЧ „Искра 1898“, агенция „Генезис“ ЕООД, колеги на Павлена от специалност „Рисуване и интермедия“ на ВУ и доброволци.

 

Проектът на Павлена е разписан коректно и детайлно, представеният бюджет е съобразен с всички поставени от нас критерии и търси финансиране за нуждите на организационната дейност на фестивала „Шарено гърне“, както следва:

- за изготвяне на рекламни материали за проекта;

- за проучвателна дейност;

- за закупуване на продукти за приготвяне на ястията по програмата и за последващата изложба;

- за озвучаване, осветление, анимация, награден фонд  (медали и грамоти), водещ;

- за печат на книга с рецепти от региона.

 

В допълнение инициативата на Павлена цели да допринесе за развитие на културния живот в малкото населено място гр. Борово.

 

Общ сбор получени точки – 50 от 50.

 

Вторият селектиран от нас проект по програмата „Виж сега, моето момиче“ е на Александра Бобадова – „Графитите – изкуството, което превръща улиците в галерия“. Александра Димитрова Бобадова е родена през 1997 г. в гр. Шумен и в момента учи „Културология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът ѝ е вдъхновен от желанието ѝ да развива културните хоризонти на родния си град, като организира срещи за подрастващите в града с графити и хип-хоп културата.

 

Проектът на Александра "Графитите – изкуството, което превръща улиците в галерия" има за цел да реализира изложба с произведения на графити артисти и да представи алтернативна гледна точка към модерното изкуство. С презентация и дискусия на тема "Изкуство или вандализъм: къде е границата?" ще срещне учениците от гимназиално ниво на обучение с едни от най-успешните графити артисти у нас, които са направили прехода от вандализъм към изкуство. Таргет групата на събитието са ученици от гр. Шумен, които се намират в своя гимназиален етап на образование – между VIII и XII клас (14 – 18 години). Специално ще бъдат привлечени и младежите, изложени на риск от бедност и социално изключване. Посланието, което проектът цели да предаде на публиката си, е, че графитите са средство за изразяване чрез създаване на изкуство. Което, ако се създава информирано и с отговорност, може да бъде подкрепяно и осъзнато като важна социална комуникация в полза на подрастващите. Описаният от Александра бюджет включва финансови нужди по следните пера:

- наем на изложбена зала;

- мултимедия за презентация;

- рамки;

- принтове на значими графити произведения;

- рекламни материали;

- плакати;

- нощувки на лектори и чуждестранни артисти;

- транспорт на артисти;

- кетъринг на събитието.

 

„Графитите – изкуството, което превръща улиците в галерия“ ще бъде мечтаният първи проект в автобиографията на Александра, с който ще дебютира като културолог, и основа за нейното развитие в полето на съществуващите програми за финансиране.

 

Александра ще получи 3000 лв. от исканите от нея общо 4007 лв. по бюджет, тъй като смятаме, че отпуснатата от нас сума ще бъде достатъчна за описаните от нея съществени нужди по реализация на инициативата.

 

Проектът беше оценен с 47 т. от общо 50 т.

 

Третият кандидат, който силно ни впечатли, е Иваша Руменова Христова от София на 25 г., студентка в Нов Български Университет, София, специалност „Антропология“.

 

Проектът на Иваша е озаглавен “Тъмна стая” и представлява провокативна и концептуално курирана изложба, чийто център е сексуалният път на жените. Изложбата ще съдържа над 30 различни фотографии и видеа на три фотографирани жени в различни стилове. Целта на инициативата е да представи на аудиторията на възраст 18 – 40 г.  възможност за визуална дискусия на тема, която все още в голяма степен е възприемана като „табу“ дори сред модерните, млади хора. Иваша вярва, че през визуалното изкуство обществото може да започне дискусия, която лично тя смята за важна за хората на нейната възраст. Дискусия, която е крайно необходима както за пълноценното развитие на подрастващите, така и за зрялата част от обществото, която наравно се смущава да говори открито за сексуалната си култура. Бюджетът на Иваша включва разходи по заснемане и принтиране на фотографиите за изложбата, наем на галерия, проектор, екрани, принтиране на рекламни материали, реклама в социалните мрежи и закупуване на различни по вид материали, които ще допълнят цялостната визия на изложбата „Тъмна стая“.

 

Проектът е оценен с 46 т. от общо 50 възможни и ще бъде финансиран с 3000 лв.

 

Сред останалите проекти се отличиха няколко, които вярваме, че има смисъл да бъдат подкрепени от „Виж сега, моето момиче“ и Пощенска кутия за приказки.

 

Един от тях е с автор Мария Ибришимова на 19 г. от гр. Бургас, 12 клас от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, която е разработила концепция за „куиз дел арте“ събития, които вярва, че са от изключителна необходимост за поддържане активното ниво на интерес към изкуството в нейната възрастова група в родния ѝ град. Тъй като проектът ѝ не отговаря напълно на зададените от нас критерии, не беше допуснат за финансиране, но екипът ни ще предложи други ресурси за доразвиване на концепцията ѝ в колаборация.

 

Бихме искали да съдействаме извън кампанията и на Десислава Георгиева Ушева, на 37 години от гр. Благоевград, която учи „Начална училищна педагогика“ в Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, но вече е започнала своя преподавателски път в полето на философските науки. Нейната цел е да създаде кабинет по музика в СУ ,,Йордан Йовков“, село Рибново, община Гърмен. За целта са ѝ необходими средства за подобряване условията на помещението, както и за закупуване на музикални инструменти. Екипът ни изявява желание да съдейства за намирането на инструменти от дарения, както и за необходимите материали за ремонт на базата на училището. За целта „Пощенска кутия за приказки“ ще търси начини за набиране на средства за реализацията на проекта на Десислава.

 

Благодарим сърдечно на всички, които се включиха със своите творчески идеи в първата кампания „Виж сега, моето момиче“. Втора ще има през 2024 г. и отсега използваме възможността да поканим всички активни учащи жени в страната да разработват своите творчески концепции.

 

Втората част на книгата очаквайте през март 2024 г. с още истински истории на жените, които ни вдъхновяват!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Мръсни ирландски приказки 18+”

прочети още

Кампанията „Виж сега, моето момиче“ – мисията изпълнена

прочети още

Борислав Вълов, по-познат като Ei Bo, или Ei Bo, непознатият Борислав Вълов

прочети още

Искрено и комично в компанията на Самуил Петканов

прочети още

Събитие, финансирано от кампанията „Виж сега, моето момиче“

прочети още

Първият проект, подкрепен от кампанията "Виж сега, моето момиче" на „Пощенска кутия за приказки“, вече е факт!

прочети още

Очаквайте ни през януари във Варна, Шумен и Пловдив.

прочети още

Ден преди националната премиера в София град Варна е избран от Любен Дилов-син и екипа на „Пощенска кутия за приказки“ за предприемиерно представяне на изключително политически некоректния сборник „Български антинародни приказки“. 

прочети още

Проект, финансиран от каузата "Виж сега, моето момиче"

прочети още

Пощенска кутия за приказки и Коалиция HPV ви канят на едно специално издание - “Виж сега, моето момиче” на 07.10.2023 г.

прочети още

„Летен кинобар Царево“ открива летния кино сезон на българското Черноморие с шест нови български заглавия!

прочети още

Премиерата на "Някъде по пътя" е на 29 май 2023 г.

прочети още

Столична община и Пощенска кутия за детски приказки ви канят на най-шарения празник, по повод празника на децата- 1 юни!

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ приема документи за финансиране на творчески проекти, свързани с култура и образование, в рамките на кампанията „Виж сега, моето момиче“

прочети още

Представяме ви втората част от „Съвременна българска митология“ на Самуил Петканов

прочети още

На гости ни е Ралица Найденова, автор на „Пощенска кутия за приказки“ и на „Коледните истории на Точица“ – третата книга от поредицата за Точица

прочети още

Представяме новата книга на Димитър Калбуров – „От другата страна“

прочети още

Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Пощенска кутия за приказки организират литературен конкурс на тема #Първа работа.

прочети още

Представяме ви Галина Божидарова – новото попълнение сред авторите на „Пощенска кутия за приказки“.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?“.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?“.

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ и „Уницеф България“ представят авторите от конкурса „Отвъд усмивките. Как си всъщност?".

прочети още

Страшни и смешни на Хелоуин с Пощенска кутия за приказки

прочети още

УНИЦЕФ България и „Пощенска кутия за приказки“ организират конкурс на тема „Отвъд усмивките: Как си всъщност?“.

прочети още

Гостува ни Цветелина Цветкова с новата си книга „Зелената жилетка“

прочети още

Вече можете да гледате събитията на „Пощенска кутия за приказки“ чрез платформата bgtime.tv.

прочети още

Цветелина Цекова отговаря на въпросите на „Пощенска кутия за приказки“

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ представя ВЛОГ!

прочети още

„ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА ПРИКАЗКИ“ ЕООД изпълнява проект по Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

прочети още

Ваня Щерева не е издавала книга от 2011-та. Ако я питате защо, ще ви отговори, че е била щастливо влюбена.

прочети още

Всички хубави неща са три. Затова ви очакваме на 3, 4 и 5 август във Варна.

прочети още

Пощенска кутия за приказки тръгва на път

прочети още

Гледайте единствения по рода си кастинг за възстановка на корица на книга.

прочети още

26 февруари 2016 г. е паметна дата. Прочетете, за да разберете.

прочети още

За да не забравяме да обичаме.

прочети още

Приветстваме Ирра и Шайбата в Кутията и тръпнем в очакване на отговорите им.

прочети още

Юлиян и Рая на гости на Кутията. Ние ги питаме, а те отговарят.

прочети още

„1 кило риалити“ е третата издадена книга на автора Димитър Калбуров.

прочети още

Заедно можем да постигнем повече. Ние го правим така...

прочети още

Той няма нужда от представяне. Затова директно му даваме микрофона.

прочети още

Има хора, които е трудно да бъдат описани. Косьо Лунгов ни оставя без думи всеки път.

прочети още

Ники Станоев е най-забавният човек, когото познавате. А ние имаме късмета да чете част историите на Пощенска кутия за приказки.

прочети още

Пощенска кутия за приказки имаше лято, и то какво...

прочети още

Марто е приятел на Пощенска кутия за приказки и всички ние го познаваме отдавна. Ето какво има да разкаже той...

прочети още

Те са красиви, успели и пишат великолепно. Те са като ангелите на Чарли в Пощенска кутия за приказки.

прочети още

Всички обичат Кедъра, а ние го обичаме повече от всички. Затова ще ви разкажем за него.

прочети още

Смехът ѝ се чува отдалеч и като вълшебна примка те тегли към нея, така че винаги да можеш да я намериш.

прочети още

Да отговорим на въпроса кой е Светльо Желев е и лесно, и много трудно. Това, което със сигурност го определя, е отношението му към езика и книгите.

прочети още

Тя е ужасно талантлива и с един замах може да те разсмее. Тя е Йоана Мирчева.

прочети още

Георги Блажев е толкова готин, че дори не е разбрал кога е станал култов

прочети още

Представяме ви дивата на Пощенска кутия за приказки - Мила Михова

прочети още

Най-после му дойде времето да тръгнем на лятна обиколка

прочети още

Ще ви разкажем за един вълшебник на словото, автор и приятел на Пощенска кутия за прикази.

прочети още

Пощенска кутия за приказки представя най-новия си проект – детската интерактивна книжка „Приключенията на принцеса Точица“

прочети още

Кой стои зад едни от най-забавните текстове в Пощенска кутия за приказки, ще разберете от следващите редове.

прочети още

Пощенска кутия за приказки се вдъхнови от кампанията на CANON "Търси оригинала" и създаде събитие на тема "Говори ми на balgarski"

прочети още

„Пощенска кутия за приказки“ представя Концерт, книга и CD с неиздавани произведения на Васил Пармаков

прочети още

Кой е Никола Крумов, отново няма да стане ясно. Или поне не в буквалния смисъл, но пък е възможно да научите някои любопитни факти за скромната му особа.

прочети още

Със сигурност има неща, които не знаете за кутията. Може би в този текст ще намерите някои отговори.

прочети още

Представяме ви един от култовите автори в Пощенска кутия за приказки – титанът на римите, колосът на абсурда – Васил Русев – Чайката

прочети още

На връх Гергьовден не убихме нито една ламя, но уважихме всички Жоровци с култовата тема ГОШО.

прочети още

Скъпи приятели, от днес Пощенска кутия за приказки започва една чисто нова рубрика. Всяка седмица ще ви представяме топ 5 от най-доброто на Пощенската кутия.

прочети още

Пощенска кутия за приказки има удоволствието да ви представи Димитър Калбуров – най-желаният ерген в София и не само...

прочети още

Пощенска кутия за приказки задава въпроси на човека зад картинките – дизайнера на Кутията – Ралица Найденова. А тя отговаря сладкодумно, без да премълчава.

прочети още

Може би сте се питали кой стои зад всички тези изпълнени с настроение снимки на Пощенска кутия за прикази. С удоволствие ще ви разкажем за него.

прочети още

Обещахме всеки месец да подпомагаме българската култура и образование и да ви държим в течение за малките си добри дела. Ето какво успяхме да направим за кабинета по рисуване в СУ „Стефан Караджа"- град Каварна...

прочети още

Скъпи приятели, за първи път събитието със знак 18+ има тема. И тя е "Голямата лъжа", провокирана от 1 април - Деня на шегата.

прочети още

Инициативата е благотворителна и цели популяризирането на платформата www.probudise.bg в помощ на хората с автоимунни заболявания. С участието на Тони, Стефания Колева, Теодора Духовникова, Ники Станоев и др.

прочети още

"Женски работи" не е просто поредната тема от Пощенска кутия за приказки. Това е и заглавието на новия ни сборник с разкази, съставен от историите на 8 от любимите ни автори жени от Кутията.

прочети още

Мтел и Пощенска кутия за приказки представят "Интернет любов" В седмицата на влюбените.

прочети още

Пощенска кутия за приказки представя МРЪСНИ ПРИКАЗКИ С участието на Стоян Радев, Александър Сано, Виктория Терзийска, Димитър Калбуров, Мила Михова, Ники Станоев, Ясен Kозев, Гери Tурийска и Людмила Сланева. Четенето е със знак 18+ Варна, club Opium 20:00ч.

прочети още

Пощенска кутия за приказки представя едно свое специално издание, в партньорство с Народен театър "Иван Вазов".

прочети още

Скъпи приятели, през тази година Пощенска кутия за приказки ще отделя по 1000 лв. на месец за подпомагане на културни и образователни проекти.

прочети още

„Помниш ли?“ е заглавието на втората книга на автора Димитър Калбуров.

прочети още

С радост обявяваме началото на зимното ни мръсно турне. Първият град, който Пощенска кутия за мръсни приказки ще посети е Пловдив! На 15 декември от 20ч. ви очакваме в Spirit club!

прочети още

Първата кола може и да е хващала ръжда, но любовта към нея е за цял живот. Пощенска Кутия за Приказки и Volkswagen ви канят да споделите историите и незабравимите имена на верните първи коли, които вече може да не са сред нас, но никога няма да забравим.

прочети още

На 21 ноември – Световния ден за борба с болестта на 65 рози, Асоциация „Муковисцидоза“ – България и Гери Турийска, създател на „Пощенска кутия за приказки“, организират благотворително събитие „Приказки за 65 рози“. Участие в него ще вземата Весела Бонева, Светлин Къслев, трио „Хипнотик“, Дичо, Евгени Иванов и Мариана Векилска.

прочети още

Нашите приятели от Theatres Night - Нощ на театрите отново ни поканиха да направим специално четене! Този път, решихме да се включим с Мръсни приказки.

прочети още

От днес "Писмата на леля Евдокия" можете да намерите във всички големи вериги книжарници, на касата.

прочети още

Чудни картинки и случки в нова книжка за деца от "Пощенска кутия за приказки"

прочети още

Гери Турийска написа своята приказка, посветена на грижата и приятелството.

прочети още